Sea-Intelligence: Nhu cầu container toàn cầu thấp hơn mức tăng trưởng GDP 6-7% kể từ năm 2019

Nhu cầu container toàn cầu đã thấp hơn mức tăng trưởng GDP 6-7% kể từ năm 2019, đây là điều bất lợi đối với các hãng vận tải hiện đang nhận một số lượng tàu mới đáng kể.
Trước đại dịch COVID-19, nhu cầu container toàn cầu tăng trưởng tương ứng với GDP toàn cầu. Trong những thập kỷ trước, nhu cầu container thậm chí còn tăng nhanh hơn GDP, nhưng mối quan hệ này đã biến mất trong thời kỳ tiền đại dịch. Sử dụng tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu đã biết trong giai đoạn 2020-2022 và ước tính hiện tại cho năm 2023, Sea-Intelligence tính toán số lượng TEU toàn cầu lẽ ra phải tăng so với năm 2019 nếu chúng tuân theo mức tăng trưởng GDP. So sánh điều này với mức tăng trưởng TEU thực tế so với năm 2019, Sea-Intelligence cho biết, “những gì chúng tôi thấy là so với tốc độ tăng trưởng mà người ta mong đợi dựa trên GDP toàn cầu, thị trường container thấp hơn -5,9%.”
Sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng theo GDP và tốc độ tăng trưởng TEU*miles thực tế
TEU là thước đo thô cho nhu cầu toàn cầu và TEU*miles là thước đo tốt hơn, đặc biệt khi xem xét công suất của đội tàu container toàn cầu. Trong Hình 1, Sea-Intelligence tính toán sự khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng theo GDP và tốc độ tăng trưởng TEUmiles thực tế. Tính đến tháng 8 năm 2023, nhu cầu toàn cầu thấp hơn 6,8% so với mô hình tăng trưởng lẽ ra sẽ theo sau tăng trưởng GDP toàn cầu. Đây là điều bất lợi đối với các hãng vận tải hiện đang nhận một số lượng tàu mới đáng kể.
Chia sẻ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mục Lục

Quý khách vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ qua HOTLINE 0943.608.666 tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ và phản hồi nhanh nhất!