DỊCH VỤ LOGISTICS

SKY GROUP là thành viên lâu năm và tích cực của các hiệp hội, tổ chức lớn trong và ngoài nước. Luôn tuân thủ các quy định, tôn trọng luật pháp quốc tế, làm việc trên tinh thần hợp tác cùng phát triển là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi.

0 +

Quốc gia và vùng lãnh thổ

0 +

Container hàng mỗi năm

0 +

Tỉnh thành vận chuyển

0 +

Khách hàng thân thiết

DỊCH VỤ LOGISTICS

SKY GROUP là thành viên lâu năm và tích cực của các hiệp hội, tổ chức lớn trong và ngoài nước. Luôn tuân thủ các quy định, tôn trọng luật pháp quốc tế, làm việc trên tinh thần hợp tác cùng phát triển là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi.

0 +

Quốc gia và vùng lãnh thổ

0 +

Container hàng mỗi năm

0 +

Tỉnh thành vận chuyển

0 +

Khách hàng thân thiết