11 tháng năm 2023: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 587,68 tỷ USD

Tính từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 29,42 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết ngày 15/11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Rau quả là một trong những ngành hàng về đích sớm và lập kỉ lục trong năm 2023. 
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 14,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,01 tỷ USD, tăng 13,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,64 tỷ USD, tăng 3,9%. Tính đến hết ngày 15/11/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 81,49 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 224,57 tỷ USD. Đáng chú ý, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,1%). Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản sơ bộ đạt 3,76 tỷ USD; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 24,02 tỷ USD; nhóm hàng thủy sản đạt 7,82 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 14,77 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,23 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,54 tỷ USD. Tính đến hết ngày 15/11/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 100,54 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,08 tỷ USD, giảm 12,7%, chiếm 64,3%. Trong đó có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%).
Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, do đó chịu tác động trực tiếp từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước gặp nhiều thách thức. Trong 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,44 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,05 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 43,49 tỷ USD.
Chia sẻ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mục Lục

Quý khách vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ qua HOTLINE 0943.608.666 tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ và phản hồi nhanh nhất!