DỊCH VỤ

Vận tải Nội địa

Dịch vụ vận chuyển nội địa Việt Nam không chỉ có vận chuyển bằng đường bộ mà còn có rất nhiều hình thức khác như: xe tải đường dài, tàu hỏa, máy bay hay tàu biển. Sky Group Logistics cung cấp đầy đủ các loại xe: Xe tải – Xe cont – Xe đầu kéo – Xe chuyển chở…

Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Đường Bộ, Đường Sắt, Đường Biển và Hàng Không phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về các cảng, sân bay và vận chuyển hang từ Bắc vào Nam với chi phí cạnh tranh và đảm bảo an toàn hàng hóa.

DỊCH VỤ

Vận tải Nội địa

Dịch vụ vận chuyển nội địa Việt Nam không chỉ có vận chuyển bằng đường bộ mà còn có rất nhiều hình thức khác như: xe tải đường dài, tàu hỏa, máy bay hay tàu biển. Sky Group Logistics cung cấp đầy đủ các loại xe: Xe tải – Xe cont – Xe đầu kéo – Xe chuyển chở…

Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa Đường Bộ, Đường Sắt, Đường Biển và Hàng Không phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về các cảng, sân bay và vận chuyển hang từ Bắc vào Nam với chi phí cạnh tranh và đảm bảo an toàn hàng hóa.